Borätten Logga

din rätt till ett rimligt hem

Försvara hyresrätten genom organisation. 

Hjälp oss hjälpa dig. Ensam är svag.

Kamporganisation för borätten – din rätt till ett rimligt hem. 

Rimliga hyror

Rimliga Renoveringar

Rimligt boende

Rätt till ett hem

Rätt till gemenskap

Rätt till trygghet

Borätten Logga

Bildas av Solnas hyresgästförenings styrelse eftersom vi inte kan kämpa i motvind både internt och externt som fallet är med HGF. Vi måste stå tillsammans om vi ska få till någon förändring för hyresrätten.

"När människor med makt slutar att lyssna på folk. Då är det dags att byta ut dem"

Jonas Eklund & Alexander Tybring

Detta är endast genomförbart med Er på tåget. Vill ni vara med på denna resa till förändring?

Är du med på tåget?

Jan bagge & Lars-Erik Hallgren

Detta är endast genomförbart med Er på tåget. Vill ni vara med på denna resa till förändring?

Britt-Marie Löfdahl & Yvonne Lavesson

Detta är endast genomförbart med Er på tåget. Vill ni vara med på denna resa till förändring?

Ensam är svag. Därför ska du gå med

Alla som engagerar sig arbetar ideellt eftersom vi känner ett samhällsansvar. Vi är aktivt engagerade och informerade och vi behöver din hjälp.

?

Vi rekomenderar att du avslutar ditt medlemskap i hyresgästföreningen och går med oss istället via följande…

Vi är en kamporganisation utan egenintresse där vi vill att bidragen som kommer in ska återgå till medlemmarnas bästa. det gör vi bland annat genom…..

Vi behöver bli fler och du behövs. Fundera på vad du är duktig på och hur du kan bidra aktivt för rätten till ett rimligt hem. Kontakta oss via…

Alla som engagerar sig gör det för att vi brinner för rätten till ett rimligt hem och därför kommer vi att….

Vill du prata med oss

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss snarast möjligt.